Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán học, Trường ĐH Sư phạm HN 2.
  • Cử nhân Toán học, Trường ĐH Sư phạm HN 2.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại các trường THCS & THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Thể dục

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Tổ trưởng tổ Toán
Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Thùy Mỵ

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Phượng