Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Toán học, Trường ĐH Sư phạm HN 2.
  • Cử nhân Toán học, Trường ĐH Sư phạm HN 2.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại các trường THCS & THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh

Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu

Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo

Bộ môn Lịch Sử

Cô Trần Thị Tuyết

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH