Trình độ học vấn:
  • Cử nhân trường Đại học Công nghiệp
  • Chứng chỉ Tham vấn tâm lý học đường của Viện tâm lý Việt Pháp
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm nhiều năm công tác tại phòng Đào tạo và phòng tư vấn tâm lý và hướng nghiệp trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trần Thị Tuyết

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn Toán Tin

TS. Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thanh Hoa