Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa Vô Cơ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Cử nhân Sư phạm Hóa, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Hóa tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Thúy

Phòng Tư vấn tâm lý học đường và Hướng nghiệp

PGS.TS. Trần Thành Nam

Chủ nhiệm Khoa các Khoa học Giáo dục
Bộ môn Địa Lý

Cô Bùi Thị Thu Hoa

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh