Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa Vô Cơ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Cử nhân Sư phạm Hóa, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Hóa tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Bộ môn Âm nhạc

Thầy Vũ Tuấn Anh

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Khuất Thị Bích Hồng

Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường