Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa Vô Cơ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Cử nhân Sư phạm Hóa, trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Hóa tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thanh Hoa

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn
Bộ môn Vật Lý

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương