Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm trường Đại học sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn GDCD tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Lê Thị Tâm