Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Hóa phân tích, Trường ĐHSPHN.
  • Cử nhân sư phạm Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiềunăm kinh nghiệm giảng daỵ Hóa tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Lê Thị Tâm

Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Lê Hoàng Dũng

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Ngọc

Tổ phó Tổ Hóa - Sinh
Bộ môn Toán Tin

Cô Đỗ Thị Hải Yến

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Hoàng Hoa