Trình độ học vấn:
  • Thạc sỹ Giáo dục học Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.
  • Cử nhân loại giỏi chuyên ngành Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
  • Chứng chỉ đẳng cấp vận động viên đạt thành tích.
  • Kinh nghiệm giảng dạy Thể dục tại trường THPT Xuân Phương
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Khối trưởng khối 10
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Khánh Linh

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Hiệu trưởng