Trình độ học vấn:
  • Thạc sỹ Giáo dục học Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.
  • Cử nhân loại giỏi chuyên ngành Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
  • Chứng chỉ đẳng cấp vận động viên đạt thành tích.
  • Kinh nghiệm giảng dạy Thể dục tại trường THPT Xuân Phương
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Vũ Thị Thu

Giáo viên thỉnh giảng
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Phượng

Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Bộ môn Văn

Cô Đỗ Minh Tâm