Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy môn Thể dục tại các trường THCS-THPT.
  • Có kinh nghiệm 02 năm tham gia công tác huấn luyện tại các trung tâm thể dục, thể thao.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Âm nhạc

Thầy Vũ Tuấn Anh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thanh Hoa

Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Hồng Bích

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thị Linh

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn