Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy môn Thể dục tại các trường THCS-THPT.
  • Có kinh nghiệm 02 năm tham gia công tác huấn luyện tại các trung tâm thể dục, thể thao.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Thị Kim Thuý

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Nguyễn Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
Bộ môn Văn

Cô Vương Ngọc Hà

Bộ môn Địa Lý

Cô Bùi Thị Thu Hoa