Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy môn Thể dục tại các trường THCS-THPT.
  • Có kinh nghiệm 02 năm tham gia công tác huấn luyện tại các trung tâm thể dục, thể thao.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Đỗ Thị Như Yến

Bộ môn Toán Tin

Cô Đào Quỳnh Thương

Ban giám hiệu

PHT Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Hoàng Hoa

Bộ môn Hóa

Cô Trần Thuý Hằng

Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành