Trình độ học vấn:
  • Thạc sỹ Giáo dục học Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.
  • Cử nhân loại giỏi chuyên ngành Giáo dục Thể chất - Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.
  • Chứng chỉ đẳng cấp vận động viên đạt thành tích.
  • Kinh nghiệm giảng dạy Thể dục tại trường THPT Xuân Phương
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức