Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Tốt nghiệp loại Giỏi.
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Văn tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Lê Anh Vinh

Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Nguyên chủ nhiệm Khoa Sư phạm
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Bộ môn Văn

Cô Vũ Hồng Nhung

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Sinh Học

Cô Trần Thị Minh Thuận

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Ngô Diệu Hương Ly