Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Tốt nghiệp loại Giỏi.
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Văn tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa học Giáo dục

GS.TS Lê Anh Vinh

Viện Trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Nguyên chủ nhiệm Khoa Sư phạm
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Thúy

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Vân

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu