Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Sư phạm Toán học.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Thị Kim Thuý

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Kiều Trinh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoà

Khối trưởng K12
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng