Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi Sư phạm Ngữ văn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm công tác chủ nhiệm và giảng dạy tại THPT Thanh Oai A.
  • Có nhiều kinh nghiệm biên soạn tài luyện, soạn đề thi theo khung chương trình giáo dục
  • 3 năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Tổ trưởng tổ Toán - Khối trưởng khối 10
Ban giám hiệu

Hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Hiệu trưởng