Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
  • Đại học Chuyên ngành Guitar, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 05 năm kinh nghiệm giảng dạy âm nhạc và Guitar tại Cung thiếu nhi, Nhà văn hóa, Trung tâm giáo dục nghệ thuật.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Bộ môn Văn

Cô Vương Ngọc Hà

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Khối trưởng khối 10
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Văn Khải

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH