Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
  • Đại học Chuyên ngành Guitar, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 05 năm kinh nghiệm giảng dạy âm nhạc và Guitar tại Cung thiếu nhi, Nhà văn hóa, Trung tâm giáo dục nghệ thuật.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Trịnh Thị Quyên

Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoà

Khối trưởng K12
Bộ môn Vật Lí

TS. Lê Thái Hưng

Chủ nhiệm Khoa Quản trị chất lượng, Trường ĐHGD
Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Thùy Mỵ