Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ phương pháp giảng dạy chuyên ngành âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
  • Đại học Chuyên ngành Guitar, Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 05 năm kinh nghiệm giảng dạy âm nhạc và Guitar tại Cung thiếu nhi, Nhà văn hóa, Trung tâm giáo dục nghệ thuật.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Hoàng Lê Nhật Tùng

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Trịnh Thị Quyên

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn