Chức vụ: Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Cô Trần Thuý Hằng

Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Vĩnh Bảo Trung

Tổ trưởng tổ văn phòng
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Cao Thái Hà

Ban giám hiệu

Hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Hiệu trưởng