Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí, trường Đại học sư phạm Hà Nội 2
  • Cử nhân loại Xuất sắc chuyên ngành Sư phạm Vật lí, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Bằng khen danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2019 của Bộ GD & ĐT.
  • Đạt giải Nhì “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường năm 2019.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Cảnh Duy

Tổ phó tổ Toán
Bộ môn Toán Tin

Thầy Vĩnh Bảo Trung

Tổ trưởng tổ văn phòng