Trình độ học vấn:
  • Cử nhân trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • Thạc sĩ trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Kinh nghiệm 2 năm giảng dạy bộ môn Vật lí tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn