Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại giỏi sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Giang

Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Hồng Bích

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh