Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm dạy tại các lớp Luyện đề môn Tiếng Anh
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo

Bộ môn Âm nhạc

Thầy Vũ Tuấn Anh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Vân

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ