Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân loại giỏi chuyên ngành Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn GDCD tại THPT Khoa học Giáo dục.
  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám thị năm học 2019 - 2020
  • GV dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020
  • Giáo viên dạy giỏi cấp trường 2020 - 2021
  • Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2022 - 2023
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Vật Lí

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh

Bộ môn Toán Tin

Cô Đỗ Thị Hải Yến

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu