Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  • Cử nhân loại giỏi chuyên ngành Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn GDCD tại THPT Khoa học Giáo dục.
  • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giám thị năm học 2019 - 2020
  • GV dạy giỏi cấp trường năm học 2019-2020
  • Giáo viên dạy giỏi cấp trường 2020 - 2021
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Quỳnh Phương

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Phượng

Bộ môn Văn

Cô Trần Trang Linh

Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Hồng Bích

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Phạm Thị Thuý Nga

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh