Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm trường Đại học sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn GDCD tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Bích Ngọc

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Phòng Tư vấn tâm lý học đường và Hướng nghiệp

PGS.TS. Trần Thành Nam

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Ban giám hiệu

PHT Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng