Trình độ học vấn:
  • Cử nhân Sư phạm trường Đại học sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn GDCD tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Trịnh Thị Quyên

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Trung Thành

Tổ phó tổ văn phòng
Bộ môn Công nghệ

Thầy Nguyễn Hải Dương

Bí thư Liên chi đoàn Trường
Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng