Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Trung Thành

Trưởng phòng Chuyển giao công nghệ
Tư vấn tâm lí và hướng nghiệp
Bộ môn Hóa

Thầy Trần Đình Thiết

Khối trưởng K11
Bộ môn Toán Tin

Cô Ngô Thị Hồng Trang

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Phạm Thị Thuý Nga