Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên

Bộ môn Văn

Cô Vương Ngọc Hà

Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Lê Anh Vinh

Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Nguyên chủ nhiệm Khoa Sư phạm
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Phương Anh