Chức vụ: Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
Đội ngũ giáo viên
Ban giám hiệu

PHT Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Thị Kim Thuý

Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo

Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương