Lĩnh vực : Quyết Định
Ký hiệu : 2377/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 14/09/2017
Trích yếu : Ban hành quy định về tổ chức hoạt động của trường THPT  Khoa học Giáo dục trực thuộc trường Đại học Giáo dục
Cơ quan ban hành : ĐHQGHN