Lĩnh vực : Hướng dẫn
Ký hiệu : 104/KHGD - TCHC
Ngày ban hành : 22/03/2019
Trích yếu : Hướng dẫn về chế độ nghỉ hàng năm đối với người lao động trường THPT Khoa học Giáo dục
Cơ quan ban hành : THPT KHGD
Chi tiết xem và tải về Tại đây