Lĩnh vực : Quyết định
Ký hiệu : Đi kèm Quyết định 568/QĐ-TCCB
Ngày ban hành : 02/07/2015
Trích yếu : Quyết định về Tổ chức và Hoạt động của trường Đại học Giáo dục
Cơ quan ban hành : ĐH Giáo dục - ĐHQGHN