Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 4412/ QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành :  31/12/2021
Trích yếu : Ban hành Quy định cơ chế đặc thù trong tuyển sinh và đào tạo liên thông bậc THPT và bậc Đại học
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội