Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 1230/QĐ-KHCN
Ngày ban hành : 16/08/2017
Trích yếu : Thành lập ban chỉ đạo Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 Trường THPT Khoa học Giáo dục
Cơ quan ban hành : Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội