Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Toán học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải Ba môn Toán cấp tỉnh năm 2015
  • Giải Nhì môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016
  • Giải Ba môn toán cấp tỉnh năm 2018
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Đào Quỳnh Thương

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Văn Khải

Phòng Tư vấn tâm lý học đường và Hướng nghiệp

Cô Nguyễn Kim Khánh

Bộ môn Toán Tin

PGS.TS. Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Lê Hoàng Dũng