Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Toán học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải Ba môn Toán cấp tỉnh năm 2015
  • Giải Nhì môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016
  • Giải Ba môn toán cấp tỉnh năm 2018
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Hoàng Hoa

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH