Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp loại Giỏi ngành Sư phạm Toán học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải Ba môn Toán cấp tỉnh năm 2015
  • Giải Nhì môn Toán tỉnh Hải Dương năm 2016
  • Giải Ba môn toán cấp tỉnh năm 2018
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Trần Thị Dung

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Hóa

Thầy Trần Đình Thiết

Khối trưởng K11
Bộ môn Toán Tin

Cô Phạm Hạnh Nguyên