Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Tổ trưởng tổ Toán
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Lê Anh Vinh

Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Nguyên chủ nhiệm Khoa Sư phạm
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Bộ môn Địa Lý

Cô Bùi Thị Thu Hoa

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương