Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Nguyễn Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thanh Hoa

Bộ môn Toán Tin

Cô Ngô Thị Hồng Trang