Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 59/QĐ-KHGD
Ngày ban hành :  15/03/2018
Trích yếu : VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục