Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 87 - QĐ/ĐU
Ngày ban hành :  19/04/2023
Trích yếu : QĐ về việc điều động và phân công nhân sự giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội

Download