Lĩnh vực : THÔNG TƯ
Ký hiệu : 20/2017/TT-BGDDT
Ngày ban hành : 18/08/2017
Trích yếu : QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục và Đào tạo