Lĩnh vực : Nghị định
Ký hiệu : 29/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành : 12/04/2012
Trích yếu : Tuyển dụng sử dụng và quản lí viên chức
Cơ quan ban hành : Chính Phủ