Lĩnh vực : THÔNG TƯ
Ký hiệu : 20/2018/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 22/08/2018
Trích yếu : BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ PHỔ THÔNG
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo