Lĩnh vực : Công văn
Ký hiệu : 58/2010/QH12
Ngày ban hành : 22/04/2016
Trích yếu : Luật viên chức
Cơ quan ban hành : Quốc Hội