Lĩnh vực : Công báo
Ký hiệu : 12/2011/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 28/03/2011
Trích yếu : Điều lệ Trường học THPT
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo