Lĩnh vực : Công báo
Ký hiệu : 16/2014/TT-BGDĐT
Ngày ban hành : 16/05/2014
Trích yếu :  Quy chế hoạt động của Trường thực hành sư phạm
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo