Thực hiện công tác phòng chống dịch COVID -19, hội nghị năm nay diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Hội nghị có Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, viên chức Trường THPT Khoa học Giáo dục. Dự họp chỉ đạo hội nghị có đại diện cấp trên GS.TS Nguyễn Quý Thanh – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN, BGH Trường Đại học Giáo dục, cùng lãnh đạo chủ chốt các Khoa, Phòng và Trung tâm trực thuộc Trường ĐHGD.

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết năm học 2020 – 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; Báo cáo công tác tài chính năm học 2020 – 2021 và điều chỉnh Quy chế Chi tiêu nội bộ…; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021; đồng thời tập trung nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự đại hội: Công tác GVCN trong việc xây dựng văn hóa lớp học; Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường và Xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Sau khi nghe các Báo cáo và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Hương, Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường ĐHGD, Hiệu trưởng Trường THPT KHGD đã trình bày phương hướng kế hoạch năm học, chỉ rõ những cơ hội và thách thức của nhà trường trong năm học 2021-2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Quý Thanh- Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục khẳng định và biểu dương tập thể cán bộ, giáo viên Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2020 – 2021 đã gặt hái được nhiều thành công, lập nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo. Về việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học mới, GS.TS Nguyễn Quý Thanh lưu ý nhà trường một số nhiệm vụ quan trọng: giáo viên trường THPT KHGD vừa giảng dạy, vừa nghiên cứu khoa học, triển khai thực hành sư phạm cho các giáo sinh của Trường ĐHGD nhúng sâu vào môi trường HES để học sinh được tham gia tích cực ứng dụng các thành tựu của khoa học công nghệ vào giảng dạy, đi đầu trong công tác đổi mới giáo dục hiện nay.

Trong thời gian từ 9h đến 11h làm việc nghiêm túc, hiệu quả dưới hình thức trực tuyến, Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm học 2021 – 2022 thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, nhất trí và quyết tâm của cán bộ, viên chức trong toàn trường, chúng ta tin tưởng rằng Trường THPT khoa học Giáo dục sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch năm học 2021 – 2022.