Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) thuộc Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội là trường Công lập, tự chủ tài chính, thực hành chất lượng cao. Trường THPT Khoa học Giáo dục vinh dự và tự hào kế thừa truyền thống hơn 100 năm của ĐHQGHN, được thụ hưởng công nghệ giáo dục tiên tiến, tiên phong đổi mới giáo dục phổ thông. HES mang sứ mệnh trở thành nơi đào tạo các tài năng trẻ. Trường THPT Khoa học Giáo dục là một trong 4 trường trung học phổ thông đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội thí điểm cơ chế tự chủ tài chính theo mô hình trường công lập thực hành chất lượng cao, khẳng định vị thế trong nước và quốc tế trong việc liên kết với nhiều trường quốc tế như British University Vietnam (BUV), Australian Internation School, University of Hyogo, HSE University….Hiện nay trường có gần 1700 học sinh/47 lớp. mục tiêu đào tạo của Trường theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh, giúp học sinh làm chủ kiến thức, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách, có khả năng hội nhập quốc tế.

          Với 7 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Khoa học Giáo dục đã trở thành địa chỉ tin cậy, là nơi gửi niềm tin của phụ huynh và học sinh thành phố Hà Nội. Trong năm 2022, Nhà trường đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và UBND thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia theo Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 01/03/2022.

          Với mô hình tự chủ tài chính và nhân sự, năm 2023 Đại học Quốc gia Hà nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành quyết định công nhận Hội đồng trường THPT Khoa học giáo dục theo quyết định số 28/QĐ-SGDĐT ngày 09/01/2023 và quyết định số 189/QĐ-SGDĐT ngày 27/01/2023 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, gồm 15 thành viên; trong đó PGS.TS. Nguyễn Thị Hương Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời được điều động và phân công giữ chức Bí thư Chi bộ theo Quyết định số 87-QĐ/ĐU ngày 19/04/2023 của Đảng ủy Trường Đại học Giáo dục. TS. Hoàng Thu Hà được bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục theo Quyết định số 999/QĐ-ĐHGD ngày 26/04/2023. Việc thành lập Hội đồng trường, công nhận Chủ tịch Hội đồng Trường và bổ nhiệm tân Hiệu trưởng là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển nhà trường.

Quyết định HĐT page 0001

           Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện quyền sở hữu của nhà trường, có quyền hạn và nhiệm vụ quan trọng trong những quyết sách, quyết định cho sự phát triển của nhà trường, như: Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường; phương hướng tuyển sinh, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục; quyết nghị về cơ cấu tổ chức, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trong Nhà trường…, điều đó sẽ là cơ hội cho Nhà trường bứt phá và khẳng định vị thế trong bản đồ giáo dục phổ thông trên cả nước.

Sơ đồ Quản trị 2023

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường THPT Khoa học Giáo dục

           Trong giai đoạn phát triển mới, với mô hình quản trị tiên tiến, phù hợp với triết lí giáo dục và tầm nhìn, phù hợp với chiến lược phát triển của ĐHQGHN, Trường THPT Khoa học Giáo dục đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ học tập dành cho hàng ngàn học sinh học tập tại Khu đô thị Đại học Quốc gia Hòa Lạc, chào đón năm học mới nhiều sáng tạo và thành công.

 

Tìm hiểu thông tin Tuyển sinh của Nhà trường tại đây!