In the school year 2021-2022, despite the unpredictable development of the Coronavirus pandemic, actively supporting the call for the education sector to suspend schooling without stopping learning, the High School of Education Sciences has successfully cooperated with the British University Vietnam to launch the 5th IELTS co-hortfor school students in both online and face-to-face formats, mainly online.

Although the online learning model is still in the process of continuous improvement and development, the IELTS course this year has ended with encouraging results. In the school year 2021-2022, the course has involved 142 students classified into 4 levels from Foundation to Advanced with a duration of 90 hours per level.

The course content is sofruitful that it not only familiarises students with the standardized test of IELTS, but also providesthem with seminars and workshops guiding them to acquire necessary skills and methods for self-improvement through three main sets of complementary soft skills: resilience at workideation and interpersonalcommunication skills.

At the end of the course, there were 89% of students passing the final exam, of which 41% achieved the final score beyond the targetband score. In particular, 8 excellent students won scholarships for the next IELTS course of theBritish University Vietnam, and 15 students with final exam results from 7.0 to 7.5 band were honored to receive Certificate of Commendation from the Principal of the High School of Education Sciences.

Although the path of learning and acquiring knowledge ofour students is still  challenging, these encouraging results are a source of motivation and proof of the students' unremitting efforts. Hopefully, they will always confidently step forwardto constantly explore, and accumulate knowledge to become highly adaptable global citizens in the future.

-----------------------------------------

Trong năm học 2021 – 2022, tích cực ủng hộ lời kêu gọi ngành giáo dục tạm ngừng đến trường không dừng việc học, trường THPT Khoa học Giáo dục đã hợp tác với trường Đại học Anh quốc Việt Nam triển khai thành công các khoá học IELTS cho học sinh nhà trường theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp, trong đó chủ yếu là trực tuyến. 

0B3B43E7 3979 467D B4C6 1876800D1587

EDA7C137 7875 4A37 B865 0903F07AB966

Mặc dù mô hình học trực tuyến còn đang trong quá trình tiếp tục hoàn thiện và phát triển, khoá học IELTS của nhà trường đã kết thúc đem lại những kết quả đáng phấn khởi. Cụ thể, năm học 2021 – 2022, trường THPT Khoa học Giáo dục có 142 em học sinh tham gia học 4 cấp độ từ Foundation tới Advanced với thời lượng 90 giờ. 

055F762D 41A5 4006 B1CD 9A79307D51EE

Nội dung khoá học phong phú, không chỉ rèn luyện cho học sinh khả năng làm bài thi chuẩn hoá IELTS mà còn cung cấp cho học sinh các buổi hội thảo, hướng dẫn các con tiếp cận với các kĩ năng, phương pháp hoàn thiện bản thân thông qua 3 bộ kĩ năng mềm bổ trợ: Kĩ năng vượt qua khó khăn, kĩ năng xây dựng ý tưởng sáng tạo và kĩ năng giao tiếp tương tác. 

Kết thúc khoá học, có 89% học sinh xuất sắc vượt qua kì thi sát hạch cuối khoá, trong đó 41% học sinh đạt điểm cuối khoá vượt mốc điểm đề ra ban đầu. Đặc biệt, 8 bạn học sinh xuất sắc đã đạt được học bổng cho khoá học IELTS tiếp theo của trường Đại học Anh quốc Việt Nam, 15 bạn học sinh có điểm kết quả thi cuối khoá từ 7.0 đến 7.5 đã vinh dự nhận được Giấy khen của Hiệu trưởng trường THPT Khoa học Giáo dục. 
3FE786EE EC39 473B 8146 E45F89881B52

Mặc dù con đường học tập và chiếm lĩnh tri thức của các em học sinh HES còn dài và nhiều thách thức, những kết quả đáng khích lệ này là nguồn động lực, là minh chứng công nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của học trò trường THPT Khoa học Giáo dục. Chúc các em sẽ luôn tự tin vững bước đi tới, không ngừng tìm tòi, học hỏi, tích lũy kiến thức để trở thành những công dân toàn cầu hiểu biết sâu rộng của thời đại mới.

Tin tức mới