Within the framework of cooperation between High School of Education Sciences (HES) and British University Vietnam (BUV), on the evening of August 11, 2022, the two schools held an information sharing seminar "Conquer IELTS - Passport to the World" on Zoom meeting platform.

The seminar to provide information about the IELTS course in the academic year 2022 - 2023 at HES has attracted the attention and participation of many teachers, parents and students who are interested in the programs. IELTS simultaneously develops language skills and soft skills organized by HES and BUV.

After the exchange of course information, HES students had the opportunity to participate in demo classes with native teachers who directly teach IELTS courses at the school, and at the same time get acquainted with the online learning management platform - Canvas. The sharing and demo lesson have brought a lot of useful information to the school's parents and students.

---------------------------------------

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trường THPT Khoa học Giáo dục (HES) và trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), tối ngày 11/08/2022, hai nhà trường đã tổ chức Toạ đàm chia sẻ thông tin "Chinh phục IELTS - Hộ chiếu vươn tầm quốc tế" trên nền tảng Zoom meeting.

Buổi toạ đàm cung cấp thông tin về khoá học IELTS năm học 2022 - 2023 tại HES đã thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của các thầy cô GVCN, các bậc PH và các bạn học sinh có quan tâm tới các chương trình IELTS đồng thời phát triển kĩ năng ngôn ngữ và kĩ năng mềm do HES và BUV tổ chức.

Screenshot 2022 08 11 at 20.08.41

Sau phần trao đổi thông tin khoá học, học trò HES đã có cơ hội tham gia các lớp học thử với giáo viên bản ngữ trực tiếp giảng dạy các khoá IELTS tại trường, đồng thời làm quen với nền tảng quản lí học tập trực tuyến Canvas. Buổi Toạ đàm và học thử đã mang lại rất nhiều thông tin bổ ích cho quí PH&HS nhà trường.

Screenshot 2022 08 11 at 20.11.50

Screenshot 2022 08 11 at 20.14.36

Link đăng kí học IELTS tại HES năm học 2022 - 2023: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6RTMEoz_QJEcTRfil0fKlnLJiNzCD-DMo_JetwzaWzShKyA/viewform

 

Tin tức mới