Chức vụ: Chủ nhiệm Khoa Quản trị chất lượng, Trường ĐHGD
Trình độ học vấn:
  • Tiến sĩ Vật lí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Thạc sĩ Vật lí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Thạc sĩ Đo lường và đánh giá trong Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Cử nhân Sư phạm Vật lí, Khoa Sư phạm, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2008 – nay: Giảng dạy Vật lý và cố vấn giáo dục Trường THPT Hồ Tùng Mậu.
  • 2013 – nay: Giảng viên, Phó chủ nhiệm bộ môn Đo lường đánh giá, Trường ĐHGD.
  • 2004 – 2010: Giảng viên Trường ĐHGD.
  • Các bài báo khoa học: 36 công trình, 24 bài báo tạp chí trong nước và quốc tế, 12 báo cáo khoa học Hội nghị khoa học trong nước và quốc tế.
  • Thành viên Hội vật lý lý thuyết và Hội Tâm lý Giáo dục.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Vật lí.
Đội ngũ giáo viên