Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Ngữ văn, Đại học Giáo dục, ĐHQGHN
  • Cử nhân Sư phạm Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải Ba môn Ngữ văn, Kỳ thi Học sinh Giỏi thành phố Hà Nội (2012 - 2013)
  • Giải Nhất " Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm", Trường Đại học Sư phạm Hà Nội II (2017 - 2018)
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Bộ môn Công nghệ

Thầy Nguyễn Hải Dương

Bí thư Liên chi đoàn Trường
Bộ môn Vật Lí

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm