Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy môn Toán bằng song ngữ Anh - Việt.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Toán tại Trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Đỗ Thị Hải Yến

Bộ môn Hóa

Thầy Lê Văn Bảo

Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Vân

Tổ phó tổ Ngoại ngữ