Lĩnh vực : CÔNG VĂN
Ký hiệu : 285/QĐ-KHGD
Ngày ban hành : 26/07/2017
Trích yếu : VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục