Lĩnh vực : CÔNG VĂN
Ký hiệu : 286/QĐ-KHGD
Ngày ban hành : 31/07/2017
Trích yếu : VỀ VIỆC PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BGH TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục