Lĩnh vực : QUY CHẾ
Ký hiệu : 1125/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành :  06/04/2022
Trích yếu : Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường THPT Khoa học Giáo dục trực thuộc trường ĐHGD
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nội

Download