Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 54/QĐ-KHGD
Ngày ban hành :  15/03/2018
Trích yếu : VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục