Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 53/QĐ-KHGD
Ngày ban hành :  15/03/2018
Trích yếu : VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁO NGHỈ, ĐỔI GIỜ, DẠY BÙ VÀ DẠY THAY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục
Văn bản mới
Văn bản Đào tạo - Khảo thí 01 Tháng 11 2021
Văn bản Tổ chức cán bộ 20 Tháng 9 2021
Văn bản Tổ chức cán bộ 20 Tháng 9 2021
Văn bản Đào tạo - Khảo thí 30 Tháng 10 2019
Văn bản Đào tạo - Khảo thí 07 Tháng 8 2019
Văn bản Đào tạo - Khảo thí 07 Tháng 8 2019