Lĩnh vực : QUY CHẾ
Ký hiệu : 1125/ QĐ-KHGD
Ngày ban hành :  06/04/2022
Trích yếu : Về tổ chức và hoạt động của trường THPT Khoa học Giáo dục
Cơ quan ban hành : Đại học Quốc gia Hà Nôik