Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 1090/QĐ-ĐHQGHN
Ngày ban hành : 24/04/2017
Trích yếu : VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN
Cơ quan ban hành : Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội